• விசாரணை

DEC.2022 பட்டியல்

DEC.2022 பட்டியல்

 • ஆப்டிகல் ஃப்ரேமில் MOQ TR90 கிளிப் இல்லை

  ஆப்டிகல் ஃப்ரேமில் TR90 கிளிப்
  ஆப்டிகல் ஃப்ரேமில் USD2.3-2.6- TR90 கிளிப்
 • MOQ TR90 ஆப்டிகல் ஃப்ரேம் இல்லை

  TR90 ஆப்டிகல் பிரேம்
  USD1.7-2.0 TR90 ஆப்டிகல் ஃப்ரேம்
 • MOQ புதிய ரிம்லெஸ் ஆப்டிகல் ஃப்ரேம் இல்லை

  புதிய விளிம்பு இல்லாத ஒளியியல் சட்டகம்
  USD1.5-1.8 புதிய ரிம்லெஸ் ஆப்டிகல் ஃப்ரேம்
 • MOQ புதிய ஆப்டிகல் ஃப்ரேம் நவம்பர் இல்லை

  புதிய ஆப்டிகல் ஃபிரேம் நவம்பர் 2022
  USD3.3-3.6 MOQ இல்லை புதிய உலோக ஒளியியல் சட்டகம்